Ptáte se nás

Kde lze Myco materiál použít?

Materiál je svým vzhledem a vlastnostmi podobný polystyrenu, je tedy vhodný pro použití jako obalový materiál.

Jaké je složení Myco materiálu?

Jedná se čistě o organický odpad a mycelium.

Jaké jsou rozměry a velikosti produktů?

Maximální velikost produktů je 30 x 30 cm, kde výška se mění v závislosti na konstrukci a složitosti výrobku.

Jaká je objemová hmotnost Myco materiálu?

Objemová hmotnost je 220 Kg/m3, lze případně korigovat změnou složení vstupních surovin.

Jak lze Myco materiál použít ve stavebnictví?

Aktuálně není náš materiál ve stavebnictví používaný, ale probíhá vývoj pro jeho využití. Jeho použití se vybízí z důvodu jeho dobrých zvukových a tepelně izolačních vlastností.

Jak lze Myco materiál použít v nábytkářství?

V současnosti pracujeme na vývoji náhrady OSB desek bez použití syntetických lepidel.

Lze z Myco materiálu vyrobit produkt na míru?

Pro konkrétní aplikace nabízíme celý proces výroby produktu na míru. Od návrhu designu takového produktu, přes prototypování až po zavedení do sériové výroby.

Je Myco materiál odolný vůči vodě a plísním?

Myco materiál je na povrchu voděodpudivý, ale při déle trvajícím vystavení vlhkosti může absorbovat vodu. V případě změny podmínek může dojít k jeho opětovnému vyschnutí. V případě dlouhodobému vystavení vodě začne samovolný proces biodegradace pomocí plísní a dalších živých organismů.

Lze Myco materiál kompostovat, recyklovat, spalovat?

Naše výrobky jsou ze 100% přírodního materiálu – tam kde končí jejich účel, tam končí i jejich cesta. Není nutná žádná další recyklace. Pokud materiál skončí v kompostu nebo někde v přírodě, samovolně se rozloží. Případně může být spálen v krbu, kde může naposled zazářit a zahřát bez vzniku nebezpečných spalin.

Kolik uhlíkových emisí je spojen s výrobou produktů z Myco materiálu?

Materiál vyrobený ze dřeva je obvykle považován za jeden z nejekologičtějších materiálů, protože dřevo obsahuje CO2 absorbovaný ze vzduchu. My navíc nevyužíváme primární suroviny, ale odpad, který nemá již dalšího využití kromě peletizace a spálení. Velmi dbáme taky na lokálnost vstupních surovin a co nejkratší dodavatelské řetězce. Cradle to gate je 0,2 kg CO2 na 1 kg materiálu.