MYCO technologie

Pro efektivní výrobu produktů z inovativního 100% přírodního materiálu jsme vyvinuly technologie umožňující jeho průmyslové zpracování.

MYCO materiál a jeho udržitelnost

Kompozitní materiál, který tvoří mycelium a odpad dřevozpracujícího nebo zemědělského průmyslu (piliny, konopné pazdeří, papír apod.)

Mycelium zde slouží jako přírodní pojivo, které zpevňuje jinak sypkou surovinu.

100% biologicky odbouratelný

Z lokálních odpadních surovin

Nízkoenergetická výroba

Cradle-to-gate 0,2 kg CO2 na 1 kg materiálu

Co je mycelium?

Hustá síť jemných vláken, tzv. hyf, která prostupují půdou nebo jiným substrátem, kde houba roste. Mycelium je základním životním systémem houby, který je zodpovědný za absorpci živin a vody.

Jak se MYCO materiál vyrábí?

Provozujeme unikátní výrobní technologie dle svých vlastních designů, což nám přináší konkurenční výhodu spočívající v lépe škálovatelné produkci. A to zejména díky technologii na kontinuální přípravu substrátu a technologii na rychlé formování výrobků.

Naše unikátní výrobní linka

Vyvinuli jsme kontinuální linku pro sterilizaci materiálu, která je efektivnější než běžná řešení. Proces formování trvá jednotky sekund, konkurence potřebuje, aby byl výrobek ve formě jednotky dní. Vyvinuli jsme jedinečný jednoúčelový stroj, který urychluje práci pracovníka 5 až 8krát.